Waar geen begin wordt bedacht, is een einde niet nodig. Wanneer het einde niet wordt benoemd, hebben begrippen als “begin” en “onderweg zijn”, geen betekenis. De ruimte die zonder tijd niet kan bestaan, terwijl deze eenvoudig kan worden verdicht.

Verdichting en verlichting zijn principes van yoga. Principes in alle grote en kleine religies. Dezelfde principes vind je in het sjamanisme, in healing en in therapie. Mentale, bewuste ontwikkeling, is de meest krachtige mogelijkheid die de mens heeft.

De bewuste (mensen)wereld is stevig gefundeerd. Handelingen die op instandhouding en creatie zijn gericht. Geen verspilling. Geen schade. Geen ziekte. Geen negativiteit. Geen positiviteit. Geen onzin. Waarheid. Elk kind kan het begrijpen en ervaren.

Comments

Leave a Reply