Redeneringen over oorzaak en gevolg kunnen problemen oplossen.

Vrijuit redeneren over een bepaald onderwerp kan eenvoudiger en nieuwe manieren voor het (werk)leven geven.

Theoretisch kunnen er oneindig veel manieren bestaan om het denken als actief instrument voor realisatie in te zetten. Begin bij het denken zelf om problemen te voorzien. Train het denken om zelf oplossingsgericht(er) te functioneren. Niemand is ooit te oud om te leren. Niemand is te jong om ermee te beginnen. Het is een vorm van permanente zelfcoaching. Het denken “scherpen” om veel meer “innerlijk” voor elkaar te krijgen. Meer kwaliteit van leven. Nuttig in beroep én privé. Coaching kan bestaand talent versterken. Nieuwe kwaliteiten kunnen gemakkelijker worden geleerd met coaching op het denken zelf. Je kunt eerst aan het denken zelf werken zonder er een bepaalde inhoud bij te betrekken. Door de oefening kan je mentaal en fysiek sterker worden. Hoe? Gewoon. Meer plezier krijgen door anders met je eigen gedachten om te gaan. Doel- en effect gericht denken. Creatief denken. Denken om maximale rust en ontspanning te realiseren. Je kunt – afhankelijk van het onderwerp – een ander manier van denken inzetten. En wanneer je leert om het denken uit te zetten kunnen er ook leuke dingen gebeuren. Denken vraagt veel energie. Onzin ook. Daar kan je beter mee omgaan dan je nu doet. Leer om boven het eigen denken te staan. Het denken kan ook bewust intuïtiever worden gemaakt. Dat is nuttig boor iedereen en zeker ook voor professionals in elke beroepsgroep. Het is niet nodig om te denken om te leven. Soms geeft bewust niet denken naast ontspanning allerlei praktische ideeën. Ideeën die kostenbesparend en plezierig zijn om uit te voeren. Het eigen denken veel meer actief en dynamisch sturen is een permanente activiteit. Bewust realiserend denken en handelen. In combinatie met ontspanning en plezier. Wie wil dat niet? Wat een redenering al niet voor leuks kan brengen. Toen ik eraan begon wist ik niet wat het zou worden. Goede (zelf)coaching is goud. Weet me te vinden als je een expert zoekt die altijd weer met nieuwe oefeningen komt om het eigen denken zo te ontwikkelen en in te zetten dat er ook in het dagelijks leven meer ontspanning en kwaliteit van leven ontstaat. Zo werkt het ook bij mijzelf. Ik wordt er beter in naarmate ik meer oefen. Ik leer om bewuster te denken. Het levert zelfs een krachtige bijdrage aan de eigen gezondheid. Natuurlijk. Het denken op gezondheid programmeren levert als vanzelf gezond(er) handelen op. Als coach wil ik goede resultaten. Het is passie. Zonder passie leef je niet. Het denken lijkt zo vaak gelaten slaafs passief of in elk geval niet al te bewust. Wanneer je startpunt voorbij het eigen denken ligt. Wanneer je leiding krijgt en geeft vanuit jezelf. Coaching op kwaliteit. Economie maakt deel uit van kwaliteit. Economie kan als instrument veel meer methodisch worden ingezet om (mondiaal) leuke dingen voor elkaar te krijgen. Verklaringen zijn altijd achteraf. Wetenschappelijke sturing in harmonieuze samenwerking geeft meer kwaliteit dan we nu in de wereld zien. Dat snapt elk kind. We moeten de noodzaak van samenwerking voelen en kunnen uitleggen. We kunnen de verbinding met het geheel voelen als we onze zintuigen via het denken anders aansturen. Bewuste ontwikkeling vanuit jezelf. Het denken als nuttig instrument voor (zelf)realisatie. Daarnaast veel meer bewust dieper ontspannen en plezier maken. De mens kan nog voor een (veel) groter deel leren om meer bewust en zijnsgeorienteerd te leven. Dat geeft ook economisch veel meer ruimte. Economische groei is geen noodzaak om de kwaliteit van het (werk)leven te verbeteren. In open samenwerking kan veel slimmer worden gedacht dan nu meestal gebeurd. Ik leer van slimme denkers. En draag dat graag over. Lerend coachen. Een leven lang. Dat kan heel leuk zijn. Het denken is in positieve zin vast nog tot veel meer in staat dan we nu weten. Coaching op het denken zelf geeft ook meer zelfkennis. Coaching op het verschil tussen verschijnsel en oorzaak geeft ingangen voor bewuste beïnvloeding van genezingsprocessen. Het verbinden van de spirituele werkelijkheid met die van beschaving en wetenschap is van groot belang. Dat kan alleen maar via het eigen denken gebeuren. Het eigen denken is onder meer een nuttig instrument om dingen voor elkaar te krijgen door alles in jezelf goed samen te laten werken. Daarop heb jij invloed. Vierentwintig uur per dag. Dat is nogal wat. En toch is het denken niet meer dan de wijsvinger die nuttig is bij allerlei acties zoals het peuteren in de neus. Wanneer de zijnsgeorienteerde én de doe(l)gerichte kanten van mensen bewust, dat wil zeggen uit zichzelf tot ontwikkeling komen, ontstaat waarschijnlijk de meest duurzame samenleving die de mens(heid) kan realiseren. Coaching op (zelf)verbetering én op verbetering van het geheel lijkt logisch en natuurlijk. Het is leuk om dat met wat inzicht en coaching aan te kunnen bieden. Zorg dat je die denkende dwarrels in het hoofd regelmatig tegen het licht houdt. Opschudt. Ververst. Wat nu van toepassing is hoeft dat morgen niet te zijn. Meten is weten. Het eigen systeem heeft vast nog veel meer mogelijkheden dan we nu kennen. Wat gebeurt er als je een bewust yogische levensstijl combineert met hoogwaardig schone technologie? Geen idee. Ik ben slechts lerend coach, dichter en pamflettenschrijver. En naar ik hoop binnenkort met zelf of met anderen geschreven boeken die de wereld rondgaan. Dat gaat lukken. Voorspellen is echter lastig. Vooral als het om de toekomst gaat.

Comments

Leave a Reply