Een mens die besluit om gezond te worden heeft soms meer tijd en werk nodig dan hij/zij of een deskundige vooraf kan inschatten.

Zie eens hoe het thema gezondheid door alle facetten van het leven loopt. Jouw leven. Het leven van anderen. Stel dat het denken, het voelen, het emotionele, het lichamelijke, het spirituele, het horen, het ruiken het proeven goede informatiebronnen zijn over de eigen gezondheid en hoe dat kan worden verbeterd.

Stel dat veel van het zogenaamd magische, waaronder helder horen, voelen en/of zien gewoon natuurlijke, menselijke talenten zijn. Talenten die bij de één meer ontwikkeld zijn dan bij de ander, maar die iedereen gewoon in zich heeft. Dan geldt dat  ook voor jou en mij. Het kan nuttig zijn om daar regelmatig bij stil te staan. Regelmatig stil worden. Luisteren werkt het best in stilte. Het denkend bewustzijn dat wordt uitgenodigd om helemaal stil te zijn. Het verstand dat graag op die uitnodiging ingaat. Omdat het begrijpt en ervaart hoe prettig en nuttig vaak de stilte is. Ook voor gezondheid. Juist voor gezondheid.

Comments

Leave a Reply