Een crisis oplossen geeft soms andere of aanvullende mogelijkheden dan de klassieke manier om de crisis te bestrijden.

Soms kun je je afvragen of  er niet te veel partijen zijn die belang hebben bij een crisis.

Partijen die een (te?) zware invloed hebben op de (politieke) besluitvorming? Wel, wat daarvan ook zij, je kunt het zelf altijd anders doen.

Comments

Leave a Reply