Niet is gelijk en toch kun je in alles dezelfde ervaren.

Sommigen menen dat deze ervaring slechts permanent via meditatie kan worden gerealiseerd.

Zuiver ervaren is slechts mogelijk door het op voorhand nergens mee eens of oneens te zijn.

Comments

Leave a Reply