Vandaag geen foto.

Vandaag iets over het vuur van verlichting.

Het vuur dat soms in staat is om bijzondere dingen voor elkaar te krijgen. Het vuur dat façades en onechtheid verbrandt. Zelfkennis is Godskennis. Het is nooit anders geweest. Ik groet in jou wie je werkelijk bent. En ik neem aan dat ook jij geen heil ziet in de schijnvertoningen die de schizofrenie van het westers analytisch denken in de wereld heeft geprojecteerd. Ik neem aan dat je deze tekst anders niet zou lezen. Ik neem aan. Dat hoeft niet juist te zijn. Als mensen soms spontaan genezen dan is dat zo. Iedereen kan daar een handje bij helpen. Geen garanties. Mijn opleidingen hebben niets anders geleerd dan het feit dat een mens niets werkelijk kan weten zonder zelf de feitelijke ervaring te doen. Ik kan kanker slechts begrijpen door kanker te worden. Ik kan autisme slechts begrijpen door autisme te worden. Ik kan haat, woede, het gedrag van anderen en welk verschijnsel in de wereld dan ook slechts begrijpen door het te worden. Door het te zijn. Een paar seconden is vaak genoeg. Dan wordt alles duidelijk. Dat is een kwestie van geduld en oefening. Ik zou willen dat elke mens dit kan. De mens die geneest in overeenstemming met de wet van karma. De wet van oorzaak en gevolg. De hoogste wetmatigheid. En toch kinderlijk eenvoudig. Helder en transparant. Honderd procent feitelijk en altijd juist. Actief handelen door niet handelen. Meer gezondheid via welbevinden. Een betere economie.  Zuivere logica. Voor de goede verstaander. Ben jij de goede verstaander? Kan ik als schrijver soms heel even de vertolker van het universele erfgoed zijn dat door alle geschiedenis wijst op de wereld van onbegrensde mogelijkheden? De wereld van de geest die de materiële wereld voedt en in stand houdt? Misschien wel. Misschien niet. Het kan zo werken. In rust. In aandacht. Ontspannen. Vrolijk meditatief. Aandacht gericht op de samenhang der dingen in plaats van op alle tijdelijke verdeeldheid. Hoe belangrijk ook. De kunstmatig gecreëerde verdeeldheid die vrijheid en gezondheid door welbevinden voor zoveel mensen buiten beeld houdt kan misschien worden overstegen. Dat wordt ook wel authentieke spiritualiteit genoemd. Bewustzijn en inzicht kunnen toenemen. Haast en al die automatische gedachten en daarop gebaseerde handelingen die zorgen voor levens in de waan van de dag. Haast en gedachten die maar zeer beperkt inzicht geven in de achterliggende oorzaken van en verbanden tussen alle verschijnselen. Alles hangt samen met alles. Dat geldt voor jou. Dat geldt voor mij. Werkelijkheid. Werkelijkheid die gelukkig maakt of juist niet? Het is nooit anders geweest. Fijne dag. Het kan de laatste zijn. Vergeet dat nooit. Dat leeft bewuster. Dat leeft nu. Dat leeft niet gisteren of morgen.

Comments

Leave a Reply