Even een tussenstop. Ik kan me erover verbazen nu al meer dan twaalfhonderdvijftig stukjes te hebben gemaakt. Stukjes die niet meer zeggen dan dat ik niets weet.

En toch vinden de meeste mensen het leuk om met me te praten. Meestal ontstaat er in de interactie wel iets van een nieuw inzicht. Praktisch bruikbaar in het gewone leven.

Ik geloof dat het ermee te maken heeft dat ik durf te zweven. Zweven is niet zweverig. Zweven geeft overzicht. Overzicht vanuit (zelf)inzicht. Hoe abstracter je kunt denken, hoe dichter de waarheid binnen bereik komt. Dat is zuivere logica. De wetenschappelijke methode is naar mijn inzicht nauwelijks logisch te noemen. Voordat een onderzoek wordt gestart zijn er al zo veel beperkingen ingebouwd dat de waarden van uitkomsten per definitie ook beperkt en meestal zeer tijdelijk zijn. Denken in hokjes. Het poldermodel. Langs elkaar heen werken. Niet mijn hobby. Mijn hobby is waarheidsvinding.

Comments

One Response to “Verbazing”

  1. Boomvader Ruerd on June 11th, 2011 2:45 pm

    Of zoals Loesje het zegt:
    Therapie: het einde is inzicht!

Leave a Reply