Morgen is anders. Alles is anders.

Dat is altijd zo. Niet iedereen merkt het.

Anders is soms heel subtiel. Ook nu. Alles is al weer veranderd.

Comments

One Response to “Vuurwerk”

  1. Boomvader Ruerd on December 31st, 2010 4:03 pm

    Sommige momenten markeren een belangrijk punt in onze leven zowel persoonlijk als collectief.
    Dit is het moment om een decennium af te sluiten en ons op te maken voor een nieuw avontuur met alle dierbaren en wie er verder in ons leven mag komen.
    MIjn wens is dat dit het decennium van de vrije vogels mag worden, waarin we ons losgemaakt hebben van oude overgeleverde structuren en organisaties en ons opmaken om het grote geheel een dienst te bewijzen.
    Op moeder aarde die ons totnogtoe steeds koesterde ondanks alles.

Leave a Reply