Naast geschoolde kennis over menselijke interpretaties met betrekking tot deelaspecten van de aarde (lees: school en wetenschap) bestaat de mogelijkheid om direct contact te maken en te communiceren met de aarde als onverdeelde entiteit.

Hoe? Heel gewoon. Net als kennismaking met een ander mens.

Je stelt je beleefd voor en wacht op een reactie. Ervaringsdeskundigen wijzen erop dat het voor de mens soms wat aanpassing en inspanning vraagt om contact te maken. Verder geldt dat elke leugen of schijnvertoning direct door de ander wordt doorzien of in elk geval gevoeld.

Comments

Leave a Reply