Een mens kan zijn/haar tijd nooit vooruit zijn. De tijd mist het vermogen om achter te lopen. De tijd loopt sowieso nergens achteraan. Dat doen alleen mensen. Honden ook wel. Sta even stil bij een nieuw en uiterst verheffend deel van wat door minder verlichten “verlichting” wordt genoemd. Lachen.

Wij die de denkbeeldige grenzen respecteren, doch nimmer serieus nemen, mogen lachen. Niet als laatsten, dat zeker niet. Bepaald ook niet als de eersten, velen zijn ons al voorgegaan. We bevinden ons daarom in goed gezelschap. Lachen.

Het goede gezelschap dat elke seconde met raad en daad bijstaat, bevindt zich voor de halflichten aan gene zijde. Het is gewoon een kwestie van (innerlijk) luisteren, tijd en gewenning. Dan ervaart iedereen hoe het werkelijk is. Laten we ook daarom hartelijk lachen vandaag. Humor is een serieuze zaak. Lachen.

Comments

Leave a Reply