Soms is het woord bedoeld om emoties te activeren. Waarom ik dat uitdaag? Omdat het zo langzamerhand algemeen bekend mag zijn dat gestagneerde emotie tot ernstige ziekte, waaronder kanker, kan leiden. Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Er is bij mijn weten echter nauwelijks grotere geneeskracht dan wanneer bepaalde, vooral taboe emoties, in beweging worden gebracht. De daar weer achterliggende werkelijkheid die ik verwoord, is van een nog veel krachtiger orde. Wie niet voelt, kan misschien wel horen.

Natuurlijk is de spirituele dimensie van het bestaan eerlijk. De taal die ik daaromheen bezig mag soms wat hard klinken, het is eenvoudige werkelijkheid. Tegen die achtergrond is het dagelijks leven, ook het werkend leven, vaak de (on)bewuste barbarij ten top.

Ik ben mede verantwoordelijk voor het nodeloos voortduren van de aandoening die kanker heet. Net als jij. Dit is alles wat ik nu kan bijdragen. En morgen misschien weer iets meer en beter. Dat het vuur vandaag vrijelijk, liefdevol en in mededogen door je aderen mag stromen.

Comments

Leave a Reply