Tempo

Filed Under Dagelijks slimtijden 

Het tempo van denken lijkt hoger te zijn dan de spreeksnelheid. Denken gaat slechts schijnbaar in woorden. De realiteit is dat er in hetzelfde moment beelden en emoties worden geproduceerd. Dat geeft een rommelig, vreselijk traag resultaat. Elke generatie herhaalt de steeds verder vertragende uitspraak: “het lijkt wel of alles steeds sneller gaat en de maatschappelijke ontwikkelingen haast niet meer bij te houden zijn.”.

Dat is absolute lariekoek. De mens loopt steeds verder vol met complexe gedachtevirussen. De mogelijkheid om te veranderen met bewuste aandacht. Niets doen uit wijsheid. Niets doen en zien hoeveel problemen juist in stand blijven, door allerlei handelingen. Handelingen die de problemen soms juist nog veel erger maken. Zonder bewustzijn kan de mens niet of nauwelijks overzien, wat de gevolgen van het eigen handelen op de lange termijn is.

De hoogste intelligentie is alles samen en daardoor oneindig veel meer. Op dat niveau is er geen enkel verschil tussen jou, mij, Einstein, Jezus, de Buddah, etc. De vraag wat je met deze intelligentie gaat doen, is en blijft volledig de eigen keuze. Het woord “eigen”, is trouwens nauwelijks aan de orde op het hoogste niveau van inzicht en bewustzijn. Een gratis cadeau. Beschikbaar voor iedereen. Tempo.

Comments

Leave a Reply