Wanneer je de oefeningen vanaf 1-1-08 hebt gedaan, zal je het al veel minder moeilijk vinden om contact te maken. Waarmee? Ik noem het werkelijkheid.

Werkelijkheid? Gedachten en conclusies, ideeën, overtuigingen en concepten van/over werkelijkheid zijn het in elk geval niet. Dat geldt sowieso ook voor emoties. Emoties zijn feitelijk overwegend gevoelsstromen als gevolg van fragmentarische gedachten. Niet werkelijk. Niet bestendig. Kortstondige golven in de oceaan van niets. Het lichaam zelf? Energie. Alles in beweging. Ook al rust je bewegingsloos. Tumoren en andere klonters? Gestagneerde energie. Natuurlijk is het mogelijk om daar iets fysieks mee te doen. Of te laten. Dat zijn keuzes. De keuzes die men maakt ……………….. zijn meestal afhankelijk van het overwegend geloof waarmee men is opgegroeid. Imprentingen van buitenaf. Werkelijk? Niet echt. We kunnen het een bepaalde beleving van de werkelijkheid noemen.

Er bestaan waarschijnlijk net zoveel belevingen van de werkelijkheid als er mensen zijn. Dat geeft vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor contact. Oneindig veel, intelligente en werkzame keuzemogelijkheden. Heel dom om een onderscheid tussen werkelijk en niet werkelijk te maken. Nietwaar?

Comments

Leave a Reply