Kern

Filed Under Dagelijks slimtijden 

Alles wat je doet om direct met de kern te verbinden lost op. Kern: dat wat alles omvat. Dat is wetenschappelijk. Om elk denkbaar onderwerp is een meer omvattend onderwerp te definiëren. Binnen elk onderwerp geldt hetzelfde principe. Het principe van werkelijkheid. Wetenschappelijk. Er is altijd een klein, een minder omvattend onderwerp te definiëren, te vinden en vooral ook te ervaren. Dat is alles.

Alles omvattend en in alles aanwezig. Ook om dat ruimte en tijd wederzijds en begripsafhankelijk zijn. Je hoeft nergens in te geloven om er kennis mee te maken. Anders zou het niet realistisch zijn. Met geloof en overgave wordt het er misschien wel iets gemakkelijker door. Zonder al te gemakzuchtig te worden natuurlijk. Als je dan nog een probleem hebt, dan heb je echt een probleem.

Dit is het moment dat – de meeste – mensen geïrriteerd, boos, of zelfs heel kwaad worden. Dat zijn ze dus al. Al die tijd dat ze zich gedragen als schijnbaar beschaafde, welopgevoede, ontwikkelde mensen, is er latente irritatie. Men is ontevreden en nooit honderd procent gezond en gelukkig zolang de werkelijkheid niet volkomen wordt ervaren. Dat heet gewoontevorming of conditionering. Sommige mensen raken door waarheid in de war of zelfs in totale razernij. Tijdelijk. Geen nood, er komt nog veel meer.

Comments

Leave a Reply