Geloven dat je zelf goed doet, betekent in de praktijk dat mensen niet optimaal rekening houden met allerlei negatieve gevolgen van hun doen en laten. Voor zichzelf en voor anderen. Daarmee houd je deze bewust of onbewust, als vanzelfsprekend, buiten beeld. Niet verstandig. Voor wakkere volwassenen.

Ook niet als voorbeeld voor jongeren. Eenvoudige wet(matigheid) van oorzaak en gevolg. Overzie de consequenties van het eigen denken en handelen.

Elke gedachte, elk (niet) handelen, heeft effecten voor de korte en de lange termijn. Dit begrijpen en toepassen in het dagelijks leven, draagt bij aan vrijheid en (mede)verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen. Wees gevoelig. Mediteren kan hierbij helpen en soms zelfs (levens)reddend zijn. Bidden ook. Net als andere, open en eerlijke mensen vragen om feed back op jouw (niet) handelen. Serieus waar. Aldus apie einstein. Fijne dag 👍

Comments

Leave a Reply