Dag lief, vrij zieltje. Groot, sterk en volwassen mens of jongere. Of heb je je nog niet helemaal geïdentificeerd met duurzaam welbevinden en de onvoorwaardelijke liefde die je bent? Dan zeg ik dag, egootje. Klein of groot mensje die het goed heeft, of juist niet. Anderen helpt, of juist tekort doet. Jullie moeten nu toch echt eens wat beter gaan luisteren hoor. Dan zal ik je eerst iets nieuws aanreiken: horen

Wat een spanningen overal om jullie heen hé. Niemand hoort. Doet bijna niemand van jullie overdag. Vooral niet als jullie samen zijn. Dan hoort ineens niemand meer. Jullie noemen dat denken en/of praten. Dan hoor je niet. Je reageert op elkaars zogenaamd verstand en voelt nog niet half wat er werkelijk gebeurt. En verspil je voordat je het weet zo maar negentig procent van je tijd en energie aan onbewust met jezelf en elkaar omgaan.

Gesloten mensen die van nogal grappig en koddig tot meedogenloos allerlei vertoningen in de lucht houden die nu niet bepaald bevorderlijk zijn voor open, eerlijk en prettig met elkaar omgaan.

Ontspan eens. Stel je eens voor dat je ontwapenend open wordt. En hoort. Je zou zelfs een (aarts)engel kunnen horen. In je huizen. En zelfs bij onderhandelingen om je als grote mensen eindelijk ook eens volwassen te gaan en blijven gedragen. GEWONE MENSEN bepalen wat er in de wereld gebeurt. Als je vrede wilt moet je konsekwent zijn en kan geen gedachte of andere handeling jou of een ander beschadigen.

Ontspan eens. Zonder stress worden mensen verstandiger. Alleen. En samen. Onze bijdrage aan vrede in huis, in dorpen, wijken, steden, heel simpel. Zeer effectief. Vraagt aandacht. In het begin. Eerst onverdeeldheid en vrede in jezelf op orde hebben.

Mensen die dit al goed kunnen, merken dat zelfs het lichaam er levendiger en gezonder door wordt. Jouw ‘normale manieren van denken’, bevinden zich binnen een veel groter gebied dat uiteindelijk hoog bewustzijn is. God zelf misschien, hoewel zelfs apie einstein daar geen uitspraak over doet. Om bewustzijn te kunnen raadplegen en een ander werkelijk te ontmoeten in wie hij/zij is, is horen eerste voorwaarde. En zien. Niets voor waar aannemen.

Denkende én onnadenkende uitspraken miskennen steevast alle feiten die op een bepaald moment een rol spelen. Het denken reageert bijna altijd onbewust op basis van vroegere automatismes. Dat kan soms het verschil uitmaken tussen harmonie of ruzie. Kwaliteit en ondermaatsheid. Oorlog of vrede. Gezondheid of ziekte, dan wel de hinder die je daarvan ondervindt.

Helder, ongecensureerd horen. Nuttige eigenschap. Ook het denken. Je eigen denken mooi (ge)re(e)dschap maken. Stel je eens voor. Je denken geeft nooit meer problemen. Mooi gereedschap van maken. Met het hart erbij. Iedereen blij. Moet kunnen in 2017. Misschien wel juíst in 2017. Alles wat GEWONE MENSEN doen om zelf sterk en vredig te zijn, begint met de eigen gedachten. Daarin ben je vrij. Maar niet iedereen snapt dat nog helemaal.

Mensen zouden niet beslist hoeven vechten. Als ze duurzaam welbevinden, uit inzicht, kracht en wijsheid zouden leren en verinnerlijken. Ook spirituele vermogens kunnen dan evenwichtig en groot ontwikkelen. Elke grote religie weet dat. Goed samenleven. Dan realiseer je als individu, als gezin, als gemeenschap en als soort, de meest directe en duurzame samenleving.

Mensen kunnen zich beter op wijsheid en licht richten, vóórdat het donker wordt. Bij voorkeur vanaf de geboorte. Aldus apie einstein ❤

Comments

Leave a Reply