Groep

Filed Under Dagelijks slimtijden 

Wanneer het geheel meer blijkt te zijn dan de som van de delen …….

Pas dan is er sprake van een groep …….

En hoeft niemand zich ooit meer te vervelen ………..

Comments

Leave a Reply