De directe ervaring van energie is een stap naar de beleving van totale, objectieve realiteit. Het is niet onverstandig om daar, als je je daar toe aangetrokken voelt, begeleiding bij te zoeken en te vinden. Veel mensen zijn vanaf dit niveau verdwaald, ontspoord, of volstrekt gek geworden.

Hou het voorlopig gewoon op de energetische beleving. Ook daarin komen alle dimensies van het bestaan samen. Of zuiverder geformuleerd: je zal ontdekken dat alle andere dimensies daar op een bepaalde manier uit voorkomen. Ontdekken door zelf te ervaren. Gewoon stelselmatig eerst je eigen lichaam voelen.

Meetinstrumenten bevatten de klassieke, fundamentele onnauwkeurigheden van het menselijk denken. Einstein heeft het toch zo duidelijk verwoord. De waarnemer, ook collectief, bepaalt het resultaat. Co-creëren. Bewust en onbewust. De gedachten die alle kanten opschieten, zorgen voor menselijke ontwikkeling die zoveel trager gaat dan nodig is. Pijn en andere ellende. Gewoon zoals het is. Anders is het nooit geweest. Volkomen bewustzijn is een realistische mogelijkheid. Kosmisch feest. Je zou beschonken en verdwaasd kunnen raken. Er totaal in kunnen verdwalen. In waarheid? Dat geloof je zelf toch niet?

Comments

Leave a Reply