Dat gedachten een zekere mate van realiserend vermogen hebben is tegenwoordig algemeen bekend.

Wat minder bekend is zijn de onbewuste gedachten. Gedachten in patronen van generaties – DNA – die veel goede bedoelingen kunnen frustreren.

De kracht van de gedachte is lariekoek wanneer deze niet in lijn is met de totale werkelijkheid(God, Natuur, etc.). Mensen die menen te kunnen (be)heersen vallen uiteindelijk altijd om.

Comments

Leave a Reply