Elk (aan)geleerd oordeel belemmert de zuivere waarneming in het moment.

Dat is de reden dat de meeste mensen – politiek, media en wetenschap niet uitgesloten – structureel achter de feiten aanlopen.

Dom, gemakzuchtig of onbewust? Niet (meer) doen hoor. Is helemaal niet nodig.

Comments

Leave a Reply