Woorden geven hooguit een benadering van de werkelijkheid.

Niet iedereen is zich dit bewust.

Woorden zijn de enige reden dat er verwarring kan bestaan over hoe iets werkelijk is.

Comments

Leave a Reply