Wanneer je naar gisteren terugkijkt alsof  je een eigen opstel van de basisschool terugziet.

Dan is het gemakkelijker om met de mildheid van de volwassene te ervaren: “Goh wat leuk, heb ik dat gemaakt? Wat lief. En misschien een beetje naïef?”

Nu is alles natuurlijk anders. Dat geldt ook voor morgen.

Comments

2 Responses to “Terugkijken”

 1. Boomvader Ruerd on August 31st, 2012 10:23 pm

  Het enige dat verandert is dat wat is steeds meer aan bod komt?

 2. Boomvader Ruerd on August 31st, 2012 10:24 pm

  WouIk hoorde U roepen, vele levens lang.
  Maar ik wuifde het weg,
  als zijnde een verzinsel.
  Want waarom zou ik de roep van Uw stem,
  beantwoorden, in een wereld die Uw stem
  niet herkend?
  Liever dan dat klimmen wij zelf op de kansel,
  om onze eigen stem te verheffen.
  Ja dan hebben we het maar wat graag over U,
  en wat wij van U denken.
  We verheffen onze stem alsof we U nog nooit
  gehoord hebben. En loochenen alles wat U
  ons influistert.
  En toch is Uw stem volhardender dan onze
  eigen dwaze preken. Want U blijft tot ons spreken
  tot wij bereid zijn te luisteren.
  En pas dan, merken wij hoezeer U ons liefhebt
  en hoogacht. Want U bereid ons voor op de glorie
  die op ons wacht. En die glorie is ons geboorterecht
  en de reden dat wij leven.

  – Boomvader Ruerd – deze toch nog effe delen, het heet de roep:

Leave a Reply