Er is veel agressie in gemiddelde mensen. Vooral in mensen die overal commentaar op geven.

Pure agressie. Meer is het niet. Het heeft niets met het onderwerp of de persoon te maken. Afgunst, haat, jaloezie, liefdeloosheid, moraalridderij en andere oordelen.

Geen wonder dat sommige “zwakkeren” soms tot werkelijke agressie overgaan. Zij zijn de feitelijke slachtoffers van het grauwe gruis. Grauw gruis zou bij wet verboden moeten worden. Dat kan natuurlijk niet. Wie moeten anders het zogenaamd dagelijks nieuws schrijven, volgen en becommentariĆ«ren?

Comments

One Response to “Agressie”

  1. Boomvader Ruerd on August 17th, 2012 9:52 pm

    Grauw gruis? verklaar je nader.

Leave a Reply