De bewust gezochte en gerealiseerde ervaring van eenheidsbewustzijn, verlichting, non dualiteit, universele liefde, innerlijk rust en vrede, versmelting met het al, de ultieme werkelijkheidsbeleving, zonder woorden, zonder taal, de hersenen in rust en creatieve oplettendheid, net als alle andere organen, gezonde organen, open hart, open mind, using your brain for a change, voel de verbinding met de aarde, voel de verbinding met de hemel, ko(s)mische werkelijkheid is realiteit, is slechts het begin.

Het begin van de nieuwe mens. De mens die zich vanuit directe ervaring bewust is van alle logische verbanden. De mens die deze ervaring per seconde kan laten verdiepen. Moeiteloos. Door waarachtig te worden en te blijven. Met een open oog en oor voor de relaties tussen micro- en macrokosmos. De mens die geen enkele projectie doet en die alle bewustzijnsniveaus moeiteloos inz(i)et, mede ten behoeve van het geheel. Duurzaam. Vrij.

De ervaring van eenduidige werkelijkheid realiseren is een kwestie van open zijn in aandacht. Op het niveau van het fysieke lichaam volledig déconditioneren en ontgiften. Anders is zuivere waarneming per definitie uitgesloten. De nieuwe mens kan, doordat hij beter voelt, ziet en hoort veel beter presteren, dan de vorige generatie. De overgangsfase startte fictief in de Middeleeuwen. Fictief omdat tijd feitelijk niet kan bestaan en dus alleen al om die reden werkelijk niet realistisch is. De maatschappij kan zich beter in iets meer bewuste aandacht richten op deze voor hem/haar nieuwe werkelijkheidszin. Dat geeft ontspanning en een stabiele basis voor een duurzame samenleving. Op individueel én op collectief, mondiaal niveau, de mens die samenwerkt in plaats van het zichzelf en elkaar zo lastig mogelijk te maken. Heel gewoon. Door in verbinding te zijn. Door heel te zijn. Fysiek. Mentaal. Emotioneel. Spiritueel. Objectieve waarheid. Eenvoudig zijn. Zijn. Realiseren.

Comments

Leave a Reply