De geschiedenis van de mens(heid) tot 1 maart 2017 kan volgens apie einstein in het kort als volgt worden samengevat. Ondertussen schrijf ik met de idee dat ook geschreven woorden je misschien een beetje energie, helderheid en/of verlichting mogen geven. En om mijn eigen gedachten te (laten) ordenen. Healing gaat nu sowieso de hele dag door in mijzelf. Bewustzijn is altijd aanwezig.

Wat zijn de overeenkomsten tussen innerlijk denken en uiterlijk gedrag? Er zijn gedachten en handelingen die tegen het eigen en elkaars en al het leven in gaan. En er zijn gedachten en handelingen die het eigen en elkaars en al het leven bekrachtigen. Pas ook goed op voor uw achterklap, roddels en bekrompen, op het verleden gebaseerd, oordelend egoïsme en liefdeloosheid in interacties. Zelfs in gedachten. Zij zijn de werkelijke redenen voor armoede, oppervlakkigheid, over heersers, onder kruipers, doorgaande oorlogen, verdeeldheid en algemene zwakte. Waaronder veel stress gerelateerde klachten, kwalen en andere, verhullende gewoonten ofwel verslavende patronen.

Er zijn 24 uren per dag beschikbaar om te doen wat u wilt. Elke gedachte en handeling kan zo nodig anders. Dat geeft andere resultaten. Ontspan. Denk hier niet (te) licht over:

Dualistische maniertjes
Soms schoten ze tekort
Soms schoten ze teveel
Mensen in angstlawaai
Mensen zonder lichtjes
Mensen zonder kracht
Met veel onnodig lijden

Gelukkig dat het nu 2017 is. Bewustzijn is altijd aanwezig. Liefde. Heldere geest. Schoon lichaam. Eenduidig denken. Eenduidig handelen. Ook al is nog lang niet iedereen in staat om dat volcontinu te (be)leven. Ik ook niet. Hoewel ik er steeds ‘beter’ in word. Elke dag beter. Apie einstein wel natuurlijk. Fijne dag verder❤