Apie einsteins taal is bedoeld als brug tussen de echte, eenduidige wereld, die duurzaam welbevinden is en de wereld zoals deze door het denkend verstand, hoog en laag, door kleine mensjes en ook die van de grote leiders, wetenschappers, maatschappelijk werkers, industriearbeiders, polititici en zelfs sommige kunstenaars, steevast in mootjes wordt gedacht. Gedachten die voor tijdelijke werkelijkheid zorgen, per definitie altijd ten koste van iets, of iemand anders. Zonder mededogen.

De gedachte is sterk wordt wel gezegd? De gedachte is in werkelijkheid meestal niet meer dan een lachertje. Een lachertje, niet zelden met ernstige gevolgen voor de individu en het collectief. En het allerbelangrijkste: we willen met zijn allen naar een milieu in duurzaam welbevinden.

Apie einstein keek vanochtend even terug op deze liefdeloze fase van hartstompen, splijtzwammen en zielsnijden. Alles komt tienduizendvoudig terug. Onthoud je ervan. En waarschuw mensen die je dierbaar zijn, wanneer je ziet dat en hoe zij zichzelf en anderen, dagelijks nog altijd verlagen, klein houden en ziek maken. Wees hier voorzichtig mee, waarheid wordt niet altijd gewaardeerd.

Net als de rollen van leraar en leerling, die van ouder en kind, arts en patiënt, van agressor en slachtoffer, etc. kunnen wisselen, geldt dat ook voor een schrijver. Apie einstein is zoals bekend, alles geweest.

Het aardige voor mijzelf is dat ik ook healer ben. Zowel tijdens het schrijven als tijdens het lezen, wordt er gelaserd. Geen gelazer. Geen verspilling. Duurzame werkelijkheid. Onvoorwaardelijke liefde. Ga met de ziel naar de grote pedicures. Moeder Aarde. Vader Hemel. Zij die het universele hart (nog) niet contacten, leiden aan een meer of minder ernstig, chronisch tekort aan onvoorwaardelijke liefde.

In sommige tradities wordt dit geloof in, en bewust of onbewust leven vanuit dualiteit genoemd. Het verlaten van het domein van rollen en schijnvertoningen, van ego en overig, plat denkend verstand, kan angstig zijn. En niet zonder risico ‘s.

De beloning, mits je onderweg niet nog dualer wordt, zijn innerlijke rust, helderheid in en zicht op alles, vrede, harmonie, kracht, gezondheid en duurzaam welbevinden.

Mensen die dit vaag of zweverig noemen, moet ik wel een beetje om lachen hoor. Dit overigens met alle begrip en respect. We hebben in het dagelijks leven natuurlijk allemaal met dezelfde dingen te maken.

Mensen die zichelf niet van binnen kennen, zien kennelijk nog niet dat en hoe hun eigen gedachten, golven van energie veroorzaken. Ze leven min of meer buiten zichzelf. Mechanismes van angst, afgunst, hebzucht, tekorten en slachtofferschap. En het tegenovergestelde. En verzet daartegen. Allemaal hokjes en poldertjesdenken. Warboel. Niets duurzaams. Is voor geen mens uit te komen. Complexe maatschappij? Onzin.

Je moet je gewoon niet laten hypnotiseren door zwevende gedachten. Gedachten die als ongeleide projectielen, onbewustheid in, tussen en om mensen veroorzaken. Geen hart. Wij zijn één. Wees eens stil alsjeblieft. Ken jezelf. Dan weet je. De ziel is vrij. Alsjeblieft.

The proof of the pudding is en blijft natuurlijk in the eating. Wil je vandaag tussen 18u en 20u een healing op afstand ontvangen? Denk dan maar even ‘ok’. Een like mag ook. Inhoudelijk opmerkingen op deze tekst zijn van harte welkom. Het kan altijd beter. Wees eerst even stil alsjeblieft. Stop even met spanning in stand houden of maken.

Ook de meer sensitieven onder ons, waaronder de kinderen, zullen je er dankbaar voor zijn. Even stil. Sustainable well being begint en eindigt bij onszelf. Is heel gewoon. Fijne dag verder ❤

Next Page →