Apie einstein, hoofdlijnenkader, februari 2017: blauwdruk voor openbaar bestuur, organisatie, opvoeding en congruent leiderschap, communiceren in relaties, praktische toepassingsmogelijkheid duaal, versus non duaal startpunt. Eenvoudig. Eenduidig. De deltawerken voor gewone mensen. Maar dan écht.

Mensen in en onder spanning. Families in en onder spanning, dorpen en wijken in en onder spanning. Steden en provincies met stress. Hoogspanning. Laagspanning. Natuurspanning. Landen in onbalans. Staten en continenten, al dan niet verenigd, toch duurzaam verdeeld. Armoede en rijkdom. Macht. Onmacht. Gezondheid en ziekte. Reactie op reactie. Reactionairen in plaats van pro actieven. Niets nieuws dus in de wereld.

De adviseurs, politiek, hardliners, managers en socio ‘s, de wetenschap, ouders, onderwijs en in hun misschien soms toch wat geconditionerrde hersenen slapende journalisten, kunnen natuurlijk ook besluiten even pas op de plaats te maken, te gaan ervaren wat werkelijk gebeurt. En om wakker te worden en onbeperkt denken en handelen eindelijk eens een constructief, duurzaam karakter te geven.

Voor een snel slinkende meerderheid, die nog steeds als een roedel lemmingen, rechtstreeks op een ingeslapen dood afstevent, is dat soms even wennen. Schrikken. Wakker worden. Omschakelen. Realiseren.

En sommigen zijn zo door materie geobsedeerd, afgestompt, dom, kapot of murw geslagen, da’s dan pech. Wordt gezegd. Laat degenen die hier boven menen te staan zich dan realiseren, dat ook deze mensen en andere, wél wakker en wél gevoelig bewust levende wezens, ook in uzelf aanwezig zijn. U kunt niets ontlopen. Voordat u uzelf kent. En als u uzelf kent, dan kent u alles wat er te kennen valt. Geen twijfel.

Wonderen zijn niet wonderbaarlijk, het hoogste bewustzijn na de planeten stond u (allen) al bij de geboorte ter beschikking. U bent niet dom, maar denkt wat beperkt. Of gepantserd in onmacht. Geen liefde. Het handelen dat daar al dan niet week in, week uit, min of meer naadloos op is afgestemd, bepaalt de kwaliteit van leven in dit moment.

Non dualiteit is een feit. En feiten vragen niet om ideologie, mening of wetenschap. Dat werkt eerder verhullend. Een feit hoeft niet te worden ontdekt.

Als er onder het hoofd niets wordt ervaren tijdens de dagelijkse activiteiten, bent u niet slechts van God los, maar ook van de aarde. Iemand die vast zit in één lullig orgaantje. Hoe rijk of arm u materieel ook mag zijn. Een hele of halve dobberaar. Verward over zichzelf. Klampend aan schijnzekerheden. Gedachten. Nooit duurzaam gelukkig. En loopt u zelfs bij het ‘wakker worden’ al weer voorbij aan de meest eenvoudige van alle feiten: non dualiteit.

U beperkt niet alleen uzelf en uw kinderen met dat absurd infantiele gepingpong in uw eigen hoofd. En dat met anderen hetgeen onder ons gezegd en niet gezwegen, niet zelden contactloos communiceren heet. Variaties op poses en schijnvertoningen in plaats van gebalanceerde persoonlijkheden. Ook een jongere van twaalf is dat of hoort dat te zijn.

Is dat niet zo, dan dient elke volwassene in de samenleving zich af te vragen wat hier de werkelijke betekenis van is. Niet naar anderen dan zichzelf te wijzen. En niet te rusten tot het is geklaard.

Anders kan er natuurlijk niet of nauwelijks sprake zijn van enig serieus, op duurzaam welbevinden gericht, individueel en gezamenlijk volwassen gedrag. Geen schuld. Uit de schulpjes kruipen. Geen taboes. Wel actie. Gezamenlijk. Niet tegen elkaar in, zoals bewust en onbewust helaas vaak gebeurt.

Alles wat u (niet) denkt, voelt en doet, beinvloedt ook wat de ‘formele’ leiders doen. Ze zijn niets in zoverre één gedachte voldoende is om er voor te zorgen dat ergens een ontvanger uw boodschap als ‘goddelijke of heilige’ ingeving, bewust of onbewust ontvangt. Dan zijn de rapen gaar natuurlijk. De macht ligt bij de massa. Nergens anders. Nooit anders geweest. Angst en onbewustheid. Na lezing dezes niet meer.

U bent nu meer bewust. Van enkele verbanden in u zelf. En mogelijk daarbuiten. Ontkennen of verlichten? Win win? Dat kan. Elke dag weer. 24 Uur per dag. Leven.

Veel plezier ermee. Blijf bewust alstublieft als u ook alle apies het beste gunt. En uw (klein)kinderen. Feest. Een feest dat onder ingewijden ook wel ‘spirituele lente’ wordt genoemd. Niets bijzonders. Duurzaam welbevinden. Dan gaan we vanzelf ook (iets) handiger om met de natuur.

Dat niets de feiten over jouw leven ooit nog moge verhullen. Volg het grote nieuws. Ervaar het kleine. Geen verschil. Iedereen ziet alles. Tussen nu en een paar jaar.

Noot van de auteur 1. Miljoenen mensen op de wereld doen al wat voor sommigen een al dan niet aardig moppie tekst is. Ik doe zelf ook mijn best om een ogenschijnlijk utopia, dagelijks concreet te realiseren. Elke dag beter. Het vraagt waakzaamheid.

De verleidingen om onszelf in slaap te sussen, zijn onbeperkt.
Er komen dagelijks tienduizenden bij die de knop fundamenteel durven omdraaien. Eerst luisteren. Dan hart. Dan hoofd. Dan (eventueel) verdere actie.

Heel gewoon. Niets bijzonders. Kijken. Horen. Voelen. Zien. Weten. Handelen. Zie door de schijnvertoningen. Raadpleeg de allerwijsten. Ga nooit voor minder. De allerwijsten vindt u niet op social media of tv. En voor de allerallerallerwijste, hoeft u beslist nergens naar toe. Die heeft u net gelezen 😉

2. Mocht iets van mijn geschreven woorden onbedoeld ooit als niet geheel helder of zelfs kwetsend ervaren, laat het apie einstein en mij weten. Drie weten meer dan één 😉😉

3. De knipogen (😉), zijn voor mij net zo eenvoudig en serieus als de mogelijkheden om een ander mens, dier, boom, plant, planeet, who/whatever, eenduidig te onmoeten. Vroeger had men er zelfs geld voor over om met mij te ‘mogen’ praten. Nooit iets van begrepen. Eens zien wat deze tekst gaat doen. Er zit veel in. De (levens) en werkervaring van duizenden. Journalistiek. Kunst. Ontwikkeling. Groepsontwikkeling. Natuur en milieu. Liefde.

Relatie gezondheid ziekte. Verklaring tussen mislukking en succes op de korte én de lange termijn. Hoewel sommige lezers dan misschien eerst nog iets vaker zullen moeten voelen. Cultuurbeïnvloeding. De religio in brede en praktische zin.

Politiek. Schrijven wat (écht) gebeurt. Misschien dat ik er ook iets van mezelf in moet stoppen? Hm, toch maar niet doen lijkt me. Liefde is onuitputtelijk. Dat was ik toch al. Net als jij. We zijn de rijkste mensen op de wereld in dit moment. Kun je dat ervaren?

4. Als je denkt dat het goed voor je is doe ik er vanavond tussen 9 en 11 nog wat open healing bij. Zet dan een like onder het verhaal, ook als vind je het bagger. Er is enkel werkelijkheid. Niet de mijne, niet de jouwe. Wel die van iedereen samen. Anders is en blijft duurzaam leven op aarde onmogelijk. Dat gunnen we onze (klein) kinderen toch niet? ❤❤❤

Next Page →