Geen verleden

Geen toekomst

Zelfs nu is al weer voorbij