Zolang elk mens zich er van bewust is ten opzichte van al het andere slechts een deeltje bewustzijn te zijn dat anderen niet mag beschadigen is er vrede.

Zolang er bewustzijn is, is er vrede.

Duurzaam bewustzijn is vrede.