Wie bepaalt wat de draagkracht van een mens is?

De politiek? De opinie van experts of van de massa?

Nee, natuurlijk niet ….. het leven zelf ……………….