In het leven ontwaken kan zijn als het abrupte einde van een nachtmerrie, dan wel een zachte droom.

Soms gaat het geleidelijker. Als de omgeving de ongekende mogelijkheden van menselijke ontwikkeling heeft leren kennen, in volwassen worden veel gemakkelijker.

Volwassenheid omvat alle dimensies van het menselijk en overig bestaan; de mens is in potentie in staat om duurzame ontwikkeling in zichzelf en met elkaar te realiseren. Duizenden jaren wetenschap geven geen eensluidend oordeel over de werkelijke oorzaak en het in stand houden van het energetisch systeem als geheel. Zorgelijk? Nee. Anders dan de conclusie dat de onbewuste mens, dat wil zeggen de mens die niet via directe ervaring volledig bewustzijn kan ervaren, net als de wetenschapper die onbewust wenst te blijven, nog steeds niets weet; dat ligt immers in de aard en oorsprong van de menselijke gedachte zelf …………..