Dwaas is de mens die meent iets te weten.

Slechts zijn heeft waarheid in zich.

Meer is er niet.