Iemand die wil rekenen of wiskunde doen, kan beter anders denken dan wanneer er hij/zij taal gebruikt.

Dat wordt een denkstrategie genoemd.

Intelligentie blijkt in werkelijkheid helemaal niets uit te maken. Het is slechts een kwestie van weten hoe te denken.