Nog even een herhaling en, misschien in iets andere woorden, het grote verschil tussen bewust zijn en denken.

Bewust zijn is wat het woord al zegt een toestand van puur zijn. Het denken is vanuit bewust zijn niets anders of meer dan een instrument. Net als de handen. De ogen. Een hamer, een mobiel, een politiek systeem, een relatie, kortom alles. Je kunt je van alles bewust zijn.

Voor het rechtlijnig denken is bewust zijn vaak lastig, tenzij je er ervaring mee opdoet. Het leuke van bewust zijn is dat het altijd kan, nooit gelijk is en dat de ervaring zich steeds verder kan uitbreiden en verdiepen. Als het denken dit niet van jongs af heeft meegemaakt, wordt alles wat niet begrepen wordt gemakshalve maar religieus, spiritueel of zelfs zweverig genoemd. Dat is een enorme denkfout die veel mensen ook aan het begin van het derde millennium nog maken. Bewustzijn is ontnuchterend concreet. Het haalt je namelijk uit de beperkingen die door de hersengolven(hoezo zweverig?) bewust en onbewust worden gemaakt. Helder?