Waarnemen en zien zijn niet hetzelfde.

Waarnemen is iets voor waar aannemen, bezien vanuit de eigen, gekleurde conditioneringen.

Zien is.