Geen onrechtvaardigheid

Geen verspilling

Geen pijn