Iedereen weet dat politiek en ambtelijke zaken vaak over “mannetjes en vrouwtjes” dingen gaan. Ego-tje dit, ego-tje dat, ego-tje zus, ego-tje zo.

Dat zou nog niet zo erg zijn als iedereen een redelijk bestaansniveau heeft.

Wanneer dat steeds meer in het gedrang komt, kunnen al bestaande tegenstellingen verscherpen. Het is verstandiger om juist dan de uiterlijke strijd te staken en eerlijk te zijn over wat er eigenlijk fundamenteel verkeerd gaat in de mensenwereld. Apies noemen dat volwassen worden.