De idee dat er een “deze” en een “gene” zijde is, is op zich niet vreemd.

De overgrote meerderheid van de mensheid lijkt dit idee aan te hangen.

De werkelijkheid is (lang) niet altijd hoe de meerderheid het ziet.