Menselijk bewustzijn kent net als onbewustheid geen grenzen.

De mens is dus grenzeloos.

Dat zou je niet zeggen als je naar het dagelijks denken en handelen kijkt. Let er maar eens op hoe dat bij jezelf werkt.