1 heeft geen betekenis zonder 2 of een ander getal

2 of een ander getal hebben geen betekenis zonder 1

Als betekenis slechts uit vergelijking kan worden afgeleid …….. is er dan werkelijk sprake van enige betekenis?