Puur in de zin van zuiver, geeft automatisch heldere waarneming(en).

Zuiver denken is een kunst.

Puur in de zin van zuiver bestaat (juist) ook wanneer je niet denkt.