Waar de wil te sterk is, wordt de weg niet gezien.

Zonder wil is overgave aan hoger bewustzijn onmogelijk.

Zijn is balans tussen willen en weten.