De mens die zichzelf niet kent ….. is eenzaam.

De mens die zichzelf kent ….. kent alles.

De mens die zichzelf is ….. leeft duurzaam.