Is de uitspraak van een rechter rechtvaardiger dan die van een ander mens?

Nee. Je mag wel aannemen dat een rechter is opgeleid om kwesties vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken te beoordelen.

Rechtspraak is een organiserend principe dat niet noodzakelijk met rechtvaardigheid te maken heeft. Het leven is niet rechtvaardig. Het leven is wel logisch. De wet van oorzaak en gevolg komt altijd uit.