Spanning in mensen geeft spanning in de maatschappij en andersom.

Het antwoord op spanning is zoals altijd eenvoudig: ontspannen. Ontspannen is een werkwoord. Mensen die niet in bewuste aandacht leven – de zogenaamde hoofddenkers of mutanten – zijn nauwelijks in staat om te ontspannen. Zij leven in een relatief beperkte werkelijkheidsbeleving.

Spanning door tegenstellingen wordt nooit duurzaam opgelost door protest en/of strijd. Spanning wordt wel duurzaam opgelost door bewust in aandacht te gaan leven, jezelf te overstijgen en samenwerking. Aandacht is van (veel) hogere orde dan waar het beperkt menselijk denken toe in staat is. Levenswijs, bewust ontspannen …….. het denken en kinderlijke emoties overstijgen ……. de basis voor elke vorm van transformatie. Ook van armoede.