Geen tijd zonder ruimte.

Aan tijd geen gebrek.

Ruimteloosheid.