Actie neemt de twijfel weg die de theorie niet kan verhelpen.

De theorie is nooit de werkelijkheid.

Mensen zijn geneigd om de werkelijkheid te vergeten.