Elk mens is koning(in) van het eigen koninkrijk.

Een onaantastbaar en onvervreemdbaar grondrecht.

De gemiddelde jurist begrijpt dit niet. Jij wel toch?