Eeuwig leven kan slechts bestaan indien de ziel bestaat.

De wetenschap is niet in staat om het bestaan van de ziel aan te tonen.

Niets wordt van buiten verworven.