Woorden geven hooguit een benadering van de werkelijkheid.

Niet iedereen is zich dit bewust.

Woorden zijn de enige reden dat er verwarring kan bestaan over hoe iets werkelijk is.